Wordpress, Wordpress Eğitim videoları, Network Marketing, Facebook, Face, Twitter, Mega Holdings, Network,
google analiz kodu

«

»

Ekip Çalışması için 11 Maddelik Reçete

 1. İyi bir ekip çalışması yapabilmek için kurum kültürü, ulusal kültür ve örgütlenme kültürü çok önemlidir. Kurum kültürü sizin ekip çalışması yapıp yapmamanıza, başarılı olup olmamanıza da tesir ediyor.

 2. Ekip çalışmasında toplantı kültürü önemlidir. Toplantı yapılacağı zaman gündem önceden belirlenir. Gündem toplantıya katılacaklara duyurulur. Toplantının başkanı belirlenir, asistanları ayarlanır, gündem maddelerine göre süresi belirlenir ve toplantı yapılır. Toplantıya gelmeden evvel oraya çağrılan kişilerden kendi alanlarıyla alakalı faaliyet raporlan, istatistikler, veri analizleriyle istenir. Toplantı yapıldığı zaman veriler ortadadır, yuvarlak laflar yoktur, orada somut şeyler konuşulur, toplantı iyi yönetilirse kesin ve net kararlar alınır.

 3. Ekip kurulurken bir teknik adama ihtiyaç var. Teknik adam, sürekli taktik üretir. Yoksa birkaç insanın bir araya gelmesiyle ekip olmaz. Ekipte bir de teknik yorumcu vardır. Ekip kurulurken üyelerin tek tek analizleri yapılır. Ekip çalışması doğru yapıldığı zaman, yukarı doğru giden bir basan grafiği vardır. Aynı ekip çalışması kurallara uygun yapılmadığı zaman, aşağı doğru giden bir başarısızlık grafiği çizilir.

 4. Ekip kimlerden oluşuyor? İş bölümü ve görevleri nelerdir? Ekip üyelerinin asli görevleri, birinei ve ikinci derecedeki görevleri nelerdir? Yazılmayan görevleri nelerdir? Soruların cevaplan ekip tüzüğünü oluşturur. Tüzüğün içerisinde ekibin hangi konuların nasıl raporlayacağı çok net tarif edilmesi gerekiyor. Rapor­lama sistemi iyi tarif edilmelidir. Bunlar yazılı da olabilir konuşulup maddeler şeklinde karar alınarak doğrudan işe de başlanılabilir. Uzun uzun yazılmasa bile en azından maddelerden oluşan bir tüzük hazırlanabilir.

 5. İş ve görev tanımı birbirinden biraz farklıdır. Görev tanımı insanın yapacağı işlerin alanını belirliyor, iş tanımı işe işi tarif  eder.

 6. Bilim literatüründe ekiplerde üst sınır 12 olarak belirlenmiştir. İdeal olanı ise ekibin 6 ila 8 kişiden oluşmasıdır. Peygamber Efendimiz ikinci akabe biati sırasında hazır bulunan 73 erkek ve 2 kadından “Sizden bana 12 murahhas gelsin.” buyurarak temsilci olarak bu kişilerden biat istemiştir. “Siz nakiplerimsiniz. İsa (a.s.) da bütün havarilerine kefil olmuştu. Ben de kavmime kefilim.” buyurması ayrıca dikkat çekicidir.

 7. Sistemi olmayan kurum­larda israf olur. Makine israfı olur, malzeme israfı olur, finansal kaynak israfı olur. En önemlisi de insan kaynakları israfı olur.

 8. Grup düşüncesi farklılığı ortadan kaldırdığında, insanlar aynı düşünceyi kabullenmeye başlayabilirler. Sonrasında düşünce tembelliği, fikir ölümü gerçekleşebilir.

 9. Sosyal kaytarma, ekip içerisinde dikkat edilmesi gereken başka bir noktadır. Bir insanın kendi gayretini, grubun gayretinin altında kalmasına, sosyal kaytarma denir.

 10. Ekip kurarken işi ehline mi yoksa güvenilir kişiye mi teslim etme sorusu çok mühim. Bu soruyu İbni Haldun şöyle izah ediyor. “İşinize bir adam alacaksınız. İki tercihiniz var. Bunlardan biri işinde çok güvenilir, diğer ise; isi biliyor ama size güven vermiyor. Hangisini işe alırsınız? İbn-i Haldun şu cevabı veriyor. “İşi bilip güveni az olan kişiyi tercih edin. Çünkü güvendiğiniz adam işi bilmiyorsa ona işi öğretmeniz zordur. Ama güven konusunda problemi olan bir kişi işi biliyordur. Onun denetimi daha kolay olur.”

 11. Ekipte bir moral ve bir de moti­vasyon var. Moral, kişinin performansını yükseltmeye dayalı uzun vadeli mutluluktur. Moti­vasyon ise kısa vadede performansı yükseltmek manasına gelir. Fareden korkup ağaca tırmanan kişinin motivasyonu yüksek; ama morali yoktur.